سلام من رودولوفوس هستم16.gif
يه شعر گفتم اومدم براتون بخونم يه حالی ببريد
بلاتريکس هنوز بيداری
بازم امشب خواب نداری
نکنه تو هم مث من
طلسمی چشم انتظاری
نکنه تو هم تو شبها
خسته از طلسم وجادو
خواب اربابو ميبنی
که مياد با يه اپارات
نکنه هجوم آوررها
تورو هم از ما بگيره
بلاتريکس برای بودن
بايه ارباب ديگه فردا خيلی ديره
حالا که ارباب طلسمه
مث برج زهرماره
تو نگو جادو دروغه
تونگو ارباب سرابه
با کدوم بهونه بايد
دامبلدورو دزديد
جسد اون مرتيکه رو
به غريبه ها نبخشيد
ارباب همه غرورم پيشکش ناز تو باشه
تو بمون تا چشمای من
با سياهی آشناشه
همنشين اون سياهی
توی اون همه سياهی
نکنه اونقده دور شی
که ديگه منو نخاهی

/ 0 نظر / 15 بازدید