خاطرات شخصی دو مرگخوار
     
 

 

ما ز بالاييم و بالا ميرويم

 
چهارشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸۳

سلام 
من برگشتم اما چه برگشتنی رودی به رحمت ايزدی پيوست يعنی توی ماموريت مرد ايندفه ميخوام دوباره شروع کنم اما تنهام

 
  لینک دائم

بلاتريکس وشوهرش

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed