خاطرات شخصی دو مرگخوار
     
 

 

 

 
پنجشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٢

سلام
من و رود الان خونه لوسيوس هستيم خاک تو گور اين نارسيسا کنن چوب جديدشو داره به رخ من ميکشه اين رود نامرد هم واسه من چوب نميخره
متاسفانه اکانت جادوييمان تمام شده به همين خاطر مدتی در خدمتتون نبوديم
تابعد

 
  لینک دائم

بلاتريکس وشوهرش

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed