خاطرات شخصی دو مرگخوار
     
 

 

 

 
شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢

سلام مرگخواران عزيزامروز اومدم باهاتون درد دل کنم والا مردم شوهر دارن ما هم شوهر داريم هميشه رو دستمون باد کرده هميشه يا کارای ارباب رو خراب ميکنه يا ماموريتهای منو دستکاری ميکنه .روز قبل با هم يواشکی بيرون رفته بوديم يه دفه يکی از طرفداراياون مرتيکه دامبلدور رو ميگم ما رو ديد وبعدشدراوردن چوب وباقی قضايا اين رود بی غيرت هم جوونمرديش گل کرده بود وهر چی گفتم از پشت سر نفرين بفرست نفرستاد اون لعنتی هم هر چه نفرين بلد بود روی من امتحان کرد آخرش هم مجبور شدم...خوب ميدونم ولی عصبانی بودم پيش مياد ديگه
بلاتريکس

 

 
  لینک دائم

بلاتريکس وشوهرش

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed