خاطرات شخصی دو مرگخوار
     
 

 

 

 
شنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸٢

سلام
بابا اين بلاتريکس هم که تا دير ميامخونه همه دنيا رو خبر دار ميکنه حالا معلوم نيست خودش کدوم گوری رفته؟
لعنت به اين ريش پروفسوری مرلين.مگه دستم به لوسيوس نرسه اخه مرگخوار حسابی نميشه به من بگی ارباب تاريکی چيکارم داره؟ که قبلش برم دستشويی ای ای ای ی ...
حالا من چکار کنم لعنت به تو پاتر اگه اون گوی رو نميشکستی حالا مجبور نبودم به خاطر يه دستشويی آين همه عذاب بكشم اوه نه نه بازم درد بازم فشار
ببخشيد من بايد برم
رودولفوس

 
  لینک دائم

بلاتريکس وشوهرش

وبلاگ فارسی
اخبار ایران

feed